shahabsang

دپارتمان آموزش

خواص شهاب سنگ

شهاب سنگ ها سنگ های مقدس با قدرت های ماوراء طبیعی هستند که به شفای روحی، عاطفی و جسمی کمک می کنند

سنگ سینتامانی

سینتامانی یا چینتامانی سنگی مقدس است که با عنوان جواهری برآورده کننده آرزوها در آیین هندو شناخته می شود

قیمت شهاب سنگ

قیمت شهاب سنگ ها بر مبنای نوع و کم یابی محاسبه می شود که از گرمی ۱ دلار تا ۴۰۰۰ دلار قیمت گذاری می شوند

شهاب سنگ مریخی

شهاب‌سنگ مریخی شهاب سنگی است که در سیارهٔ مریخ تشکیل شده، در اثر برخوردی از سیاره به بیرون پرتاب شده و به زمین رسیده‌ است

آزمایشگاه شهاب سنگ

در ایران و جهان جستجوگران شهاب سنگ به دنبال تست و آنالیز سنگ های خود هستند تا از شهاب سنگ بودن آن اطمینان حاصل نمایند

شهاب سنگ ماه

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor