shahabsang

چگونه شهاب سنگ خود را بفروش برسانیم ؟

ارزیابی و تست سنگ : با مراجعه به مطالبی که در بخش آموزش وب سایت ارائه شده است می توانید تست های اولیه برای تشخیص شهاب سنگ را انجام دهید . آگاه باشید تست های اولیه هیچگاه جایگزینی برای آزمایش سنگ در آزمایشگاه های معتبر جهانی نمی باشد.

آزمایش شهاب سنگ : نمونه سنگ خود را بعد از موفقیت در تست های اولیه ای که روی آن انجام داده اید را با مراجعه یا ارسال به دفتر کمپانی ما قرارداد آزمایش را ببندید.

اسناد شهاب سنگ : بعد از موفقیت در آزمایشات آزمایشگاه های بین المللی در خارج از ایران سنگ اسنادی را دریافت می نماید . این سند اصالت شهاب سنگ را تایید کرده و نوع آن را مشخص می نماید و با این اسناد می توان سنگ را به بازار بین المللی ارائه نمود.

ارائه به بازار شهاب سنگ : سنگ هایی که دارای اسناد هستند به ۴ روش به بازار شهاب سنگ در سراسر جهان ارائه می شوند :

۱- بازار مجموعه داران خصوصی  ۲- حراجی ها  ٣- بازار جواهرات  ۴- خرده فروشی ها

قرارداد فروش شهاب سنگ : شهاب سنگ ها به هر روشی که فروخته شوند فروشنده بایستی با خریدار قراردادی در جهت فروش امضا نماید و مالکیت را به مالک جدید انتقال دهد

قیمت شهاب سنگ چقدر است ؟

قیمت شهاب سنگ ها بر اساس مدل (تیپ) تعیین می شود و از 1 دلار تا 15000 دلار در هر گرم قیمت گذاری می شوند و هر چقدر نوع شهاب سنگ نایاب تر باشد قیمت آن بیشتر خواهد شد.

چه اسنادی برای فروش شهاب سنگ لازم دارم ؟

مهم ترین اسناد در زمینه فروش شهاب سنگ بولتن جهانی شهاب سنگ است و بعد از آن چندین آزمایشگاه بین المللی در کشورهای آمریکا ، فرانسه ، آلمان ، امارات می باشد . هیچگونه آزمایشگاه معتبر در ایران برای آزمایشات این سنگ وجود ندارد . قبل از برنامه ریزی برای تهیه اسناد سنگ با شرکت ما تماس بگیرید و مشاوره های رایگان دریافت نمایید.