shahabsang

لیست قیمت شهاب سنگ ها

قیمت شهاب سنگ های طبقه بندی شده از حدود 1 دلار در هر گرم  تا 4000 دلار به فروش می رسند. شهاب سنگ هایی مانند پالازیت ها حاوی کریستال های زیبایی هستند که وقتی صیقل داده می شوند بسیار خیره کننده به نظر می رسند. آنها می توانند تا 40 دلار در هر گرم متغیر باشند. سنگ‌های کمیاب‌تر اگر در شرایط خوبی باشند، می‌توانند تا 1000 دلار در هر گرم قیمت داشته باشند و نایاب ترین شهاب سنگ ها تا 4000 دلار بر هر گرم قیمت گذاری می شوند