shahabsang

شهاب‌ سنگ مریخی

شهاب‌سنگ مریخی شهاب سنگی است که در سیارهٔ مریخ تشکیل شده، در اثر برخوردی از سیاره به بیرون پرتاب شده و به زمین رسیده‌ است .کشف شهاب‌سنگ‌های مریخی درک ما از سیاره سرخ را متحول کرده است و پنجره‌ای منحصربفرد به تاریخ کیهان شناسی و قابلیت سکونت‌پذیری آن ارائه می‌کند. این شهاب سنگ ها که […]

آزمایشگاه شهاب سنگ

شناسایی شهاب سنگ ها مستلزم انجام آنالیز بر روی نمونه های فیزیکی سنگ است. بنابراین، برای شناسایی صحیح نمونه‌های یافت شده از شهاب‌سنگ‌های احتمالی، لازم است یک قطعه (۴ تا ۲۰ گرم) استخراج و برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه ارسال شود. آزمایشگاه پتروگرافی و آنالیز مواد در دبی با استفاده از بروز ترین روش […]