shahabsang

همکاری با ما

شرکت شهاب سنگ بزرگترین کمپانی در حوزه سنگ های شهابسنگ از سال 1386 تا به امروز گام‌های ارزشمندی به سمت موفقیت و پیشرفت را طی کرده است و همه‌ی موفقیت‌ها و دستاوردهای خود را نتیجه زحمات همکارانی کاربلد و دلسوز و همراه می‌داند که برای دستیابی به اهداف و سربلندی نام برند شهاب سنگ صادقانه تلاش کرده اند و بر این باور بودند که منافع شرکت با منافع تمام اعضا گره خورده و درخشش مجموعه بر بلندای قله‌های موفقیت افتخار تک تک اعضای این خانواده است. ما در شرکت شهاب سنگ بر این باوریم که خلق، نوآوری، افزایش رقابت و انگیزش کارکنان در برند تاثیر به سزایی دارد و همواره در تلاش بوده ایم با حمایت و پشتیبانی از کارکنان و همکاران بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی‌ها فراهم کنیم. این حمایت با ارئه بهترین پیشنهاد های اقتصادی تا رسیدن به نقاط هدف ادامه پیدا خواهد کرد. بدون تردید کار کردن در محیطی پویا، که شکوفایی و بالندگی را برای شما به همراه داشته باشد، می‌تواند رویای هر کارمندی در سمت شغلی مورد علاقه‌اش باشد. شرکت شهاب سنگ از کلیه افراد و شرکت ها که خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت رشد اقتصادی متقابل می دانند درخواست همکاری دارد.