shahabsang

نرم افزار شهاب سنگ

اولین نرم افزار تخصصی شهاب سنگ در ایران

نرم افزار شهاب سنگ اولین و تنها نرم افزار تخصصی در زمینه شهابسنگ می باشد که شکارچیان شهاب سنگ و مردم علاقمند می توانند با نصب آن روی گوشی های موبایل خود از امکاناتی نظیر آموزش جستجو ، آموزش تست های اولیه و بخش خرید و فروش برخوردار شوند . طراحی این نرم افزار که دارای بالاترین ضریب امنیتی می باشد بخشی از نیاز علاقمندان به دسترسی سریعتر به اطلاعات در این زمینه را فراهم می سازد و تاثیری عمیق در آینده کاوش های شهاب سنگ در ایران می گذارد.

نرم افزار شهاب سنگ

اولین نرم افزار تخصصی شهاب سنگ در ایران

نرم افزار شهاب سنگ اولین و تنها نرم افزار تخصصی در زمینه شهابسنگ می باشد که شکارچیان شهاب سنگ و مردم علاقمند می توانند با نصب آن روی گوشی های موبایل خود از امکاناتی نظیر آموزش جستجو ، آموزش تست های اولیه و بخش خرید و فروش برخوردار شوند . طراحی این نرم افزار که دارای بالاترین ضریب امنیتی می باشد بخشی از نیاز علاقمندان به دسترسی سریعتر به اطلاعات در این زمینه را فراهم می سازد و تاثیری عمیق در آینده کاوش های شهاب سنگ در ایران می گذارد.